Đăng ký Đăng nhập

Mua mã thẻ

Mua thẻ cào chiết khấu cao, quý khách hàng mua thẻ điện thoại của 3 nhà mạng viettel, mobifone, vinaphone có chiết khấu lên đến 10% bằng cách qua bảng "thẻ điện thoại chiết khấu cao" phía dưới. Nếu  như hết mệnh giá của quý khách muốn hãy quay lại mua thẻ với chết khấu thường đến 4%.

Thẻ Viettel
Thẻ Vinaphone
Thẻ Mobifone
Thẻ Vietnamobile
Thẻ Gmobile
Thẻ Garena
Thẻ Appota
Thẻ Zing
Thẻ Vcoin
Thẻ Gate
Thẻ Oncash
Thẻ Sohacash
Thẻ Data Mobifone
Thẻ BIT
Thẻ Viettel Rẻ
Thẻ Mobifone Rẻ
Thẻ Vinaphone Rẻ
10.000đ
20.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
1.000.000đ
10.000đ
20.000đ
30.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
10.000đ
20.000đ
30.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
10.000đ
20.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
10.000đ
20.000đ
30.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
20.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
500.000đ
10.000đ
20.000đ
30.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
500.000đ
500.000đ
3.000.000đ
5.000.000đ
10.000đ
20.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
1.000.000đ
10.000đ
20.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
1.000.000đ
2.000.000đ
3.000.000đ
5.000.000đ
10.000đ
20.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
500.000đ
1.000.000đ
2.000.000đ
3.000.000đ
5.000.000đ
20.000đ
50.000đ
60.000đ
100.000đ
200.000đ
500.000đ
10.000đ
20.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
500.000đ
1.000.000đ
2.000.000đ
5.000.000đ
14.000đ
20.000đ
28.000đ
42.000đ
56.000đ
84.000đ
10.000đ
20.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
500.000đ
1.000.000đ
2.000.000đ
5.000.000đ
10.000đ
20.000đ
30.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
1.000.000đ
10.000đ
20.000đ
30.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
1.000.000đ
10.000đ
20.000đ
30.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
1.000.000đ
Giỏ hàng
Giỏ hàng đang trống!