Đăng ký Đăng nhập

Tẩy thẻ nhanh

Hệ thống gạch thẻ nhanh không cần điền mệnh giá auto 24/24. Hiện tại chạy auto thẻ Gate

Form nhập mã thẻ


Bảng phí tẩy thẻ nhanh

Mạng/Nhóm Tích hợp (API) Đại lý Thành viên
GATE 29% 27% 30%