Đăng ký Đăng nhập

Hướng dẫn tích hợp API tự động đổi thẻ cào (Version 2)

14:52
24/04/2019
15393

Tích hợp API tự động đổi thẻ cào ra VND, ATM tự động dành cho Shop game và Web dịch vụ khác. Số dư được cộng trực tiếp tại PPay.

- Để đấu API tích hợp đại lý vui lòng gửi thông tin qua livechat, hotline, facebook theo hướng dẫn sau.
B1: Gửi SĐT đăng ký tài khoản PPay cho bộ phận hỗ trợ.
B2. Gửi ip của web của bạn cho bộ phận hỗ trợ.
(hướng dẫn Lấy ip tại web: https://ping.eu/ping/ )
B3: PPay gửi lại cho khách Key kết nối 
B4: Sau đó khách hàng gửi lại bộ phận hỗ trợ Callback URL:
B5: Hoàn tất kết nối.

 

-----------------------------------

Link tải:

Tài liệu tích hợp thẻ Viettel, Mobifone, Vinaphone, ZING, GATE, Garena, VTC : tại đây

HƯỚNG DẪN API ĐỔI THẺ CÀO 

 • GỬI THẺ
 • Các đinh nghĩa:
 • PPay.vn là website cung cấp api tẩy thẻ auto mà bạn muốn kết nối.
 • partner_id và partner_key được cấp từ website: https://ppay.vn
 • 1.2 Thông tin cấu hình kết nối

Bạn mở file config.php và điền giá trị, ở ví dụ này chúng tôi có giá trị được cấp như sau:

        $url = 'https://ppay.vn/chargingws/v2 ';

        $partner_id = '7908566351';

        $partner_key = '9da6fab8bb728a5b024b3126f53a90ef';

1.3 Thông tin gửi mã thẻ qua api gồm:

telco

Mã nhà mạng. Do PPay cấp

Bắt buộc

code

Mã nạp

Bắt buộc

serial

Seri thẻ

Bắt buộc

amount

Mệnh giá thẻ

Bắt buộc (nếu là đổi thẻ nhanh thì ko bắt buộc, ví dụ GATE)

partner_id

Mã kết nối api do bên website cấp

Bắt buộc

sign

Mã hóa bảo mật

Bắt buộc

command

Lệnh

Bắt buộc

request_id

Mã đơn hàng của bên bạn

bắt buộc

 

Telco có định dạng như sau: Vui lòng gửi đúng định dạng in hoa.

Mã khóa Nhà mạng
VIETTEL thẻ viettel
MOBIFONE thẻ mobifone
VINAPHONE thẻ vinaphone
ZING thẻ zing
GARENA thẻ garena
GATE thẻ gate
VCOIN thẻ vcoin

Ví dụ thông tin gửi lên như sau:

$datapost['telco'] = 'VIETTEL';

$datapost['code'] = '9999999999999';

$datapost['serial'] = '6666666666';

$datapost['amount'] = '100000';

$datapost['request_id'] = '1234';

$datapost['partner_id'] = '15857545515';

$datapost['command'] = 'charging';

$datapost['sign'] = '34fkdsjhgdsfl34238dfdjh34dfd2e';

 

Lưu ý command là lệnh gửi đến hệ thống

Đổi thẻ -> command = charging

Check thẻ -> command = check

Sau khi gửi lên thành công, hệ thống sẽ trả về cho bạn kết quả ở dạng Json như sau:

stdClass Object

(

    [status] => 99

    [message] => Thẻ đã gửi thành công và đang chờ xử lý

    [code] => 9999999999999

    [serial] => 10001796141928

    [telco] => VIETTEL

    [declared_value] => 100000

    [value] =>

    [receive_amount] =>

    [request_id] => 817633220

    [trans_id] => 64

    [sign] =>

)

 

declared_value  : là mệnh giá bạn khai báo cho chúng tôi

value: là mệnh giá thực mà chúng tôi kiểm tra được

 

1.4 Các trạng thái

Ở đây chỉ đưa ra các trạng thái chính, còn các trạng thái khác là thông báo lỗi.   

Status

            ///99 = CHỜ

    /// 1 = THẺ ĐÚNG

    /// 2 = THẺ SAI MỆNH GIÁ

    /// 3 = THẺ LỖI

    /// 4 = BẢO TRÌ

 • - Mẫu log thực tế các trạng thái:
 • + Thẻ chờ:
 • {"status":99,"message":"Th\u1ebb \u0111ang ch\u1edd x\u1eed l\u00fd","request_id":"43950","declared_value":20000,"value":null,"amount":12600,"code":"816815546262524","serial":"10002136142286","telco":"VIETTELAUTO","trans_id":269767,"callback_sign":"1974535b6f38716f49b1cc3d1bed1b9c"}
 • + Thẻ đúng:
 • {"status":1,"message":"Th\u1ebb \u0111\u00fang","request_id":"32051","declared_value":50000,"value":50000,"amount":36500,"code":"614874611547206","serial":"10001197841955","telco":"VIETTELAUTO","trans_id":269752,"callback_sign":"1ddeae26472328327ed7ef944be34daf"}
 • + Thẻ sai mệnh giá: Khai mệnh giá 20k, thực tê mệnh giá 10k
 • {"status":2,"message":"Th\u1ebb sai m\u1ec7nh gi\u00e1","request_id":"890676711","declared_value":20000,"value":"10000","amount":4410,"code":"716527274724352","serial":"10003945623426","telco":"VIETTELAUTO","trans_id":269629,"callback_sign":"1fd0f2b14ff39e612ee411b4968df077"}
 • + Thẻ lỗi: Là mã thẻ sai hoặc đã sử dụng
 • {"status":3,"message":"Th\u1ebb l\u1ed7i","request_id":"75860","declared_value":50000,"value":0,"amount":0,"code":"213220993383378","serial":"10002043319423","telco":"VIETTELAUTO","trans_id":269627,"callback_sign":"bfcb25c8e10844ee98bbad4a48ba24f5"}
 • + Bảo trì: lỗi hệ thống hoặc nhà mạng lỗi
 • {"status":4,"message":"B\u1ea3o tr\u00ec","request_id":"355498359","declared_value":50000,"value":0,"amount":0,"code":"940210495104805","serial":"10004940041805","telco":"VIETTELAUTO","trans_id":269781,"callback_sign":"32452065db9c2099aa7376386d91d3d0"}

 

 • CALL BACK

Hệ thống cung cấp cho bạn một tiện ích trả kết quả tẩy thẻ thông qua hình thức POST. Sau khi admin xử lý thẻ thành công, hệ thống sẽ post thông tin kết quả về website của bạn gồm các dữ liệu như sau:

        array(

            'status'] = 1;

            'message'] = 'Thẻ đúng',

            'value'] =  '100000',

            'amount'] = '65000',

            'code'] = '76532234',

            'serial'] = '123567',

             'request_id' = '324234',

            'telco'] = 'VIETTEL',

        )

 

Bạn phải gửi cho admin đường dẫn nhận kết quả call back để admin gắn vào hệ thống. Ví dụ: http://websitecuaban.com/callback.php

callback_sign là chữ ký xác nhận chính chủ được nhận kết quả. Cách tạo sign đã có hướng dẫn trong file code mẫu callback.php

 

Trạng thái:

1 => Thẻ đúng

2 => Thẻ đúng nhưng sai mệnh giá

3 => Thẻ không dùng được

99 => Thẻ chờ xử lý

 

 

Xin cảm ơn!

Cổng tích hợp thanh toán PPay.vn