Đăng ký Đăng nhập

  • - Nạp thẻ báo chờ,bảo trì, lỗi nhưng thẻ chưa sử dụng. Quý khách nạp lại bằng cách sửa số seri phía cuối cùng thành x hoặc y,z... (áp dụng cho thẻ Viettel, Vina, mobi) Các thẻ khác báo chờ thì thẻ sai hoặc đã được sử dụng 
  • - Hệ thống gạch thẻ auto 3s chạy 24/7.
  • - Hệ thống nghiêm cấm sử dụng thẻ cào trộm cắp, lừa đảo. Nếu phát hiện KHÓA VĨNH VIỄN không cần báo trước !
  • - Nếu thẻ báo chờ quá lâu thì thẻ cào sai định dạng hoặc quý khách điền nhầm giữa seri và mã thẻ
  • - Quý khách gửi thẻ đúng cả Seri, Mã thẻ và không có khoảng trắng (space) để hệ thống ko báo lỗi.
  • - Qúy khách điền đúng mệnh giá, sai mệnh giá hệ thống trừ 60% giá trị thực của thẻ khi được quy đổi hoặc có thể sẽ bị mất thẻ.
  • - Thẻ gửi pending -> Ấn F5 để cập nhập kết quả hoặc click tại đây 

Bảng phí đổi thẻ cào

Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Tích hợp (API) 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%
Đại lý 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Thành viên 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Tích hợp (API) 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%
Đại lý 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%
Thành viên 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Tích hợp (API) 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Đại lý 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Thành viên 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Tích hợp (API) 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%
Đại lý 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Thành viên 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Tích hợp (API) 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Đại lý 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Thành viên 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 5,000,000đ Thẻ 10,000,000đ
Tích hợp (API) 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%
Đại lý 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Thành viên 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Tích hợp (API) 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Đại lý 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
Thành viên 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Nhóm thành viên Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ
Tích hợp (API) 35% 35% 35% 35% 35%
Đại lý 32% 32% 32% 32% 32%
Thành viên 35% 35% 35% 35% 35%

Nạp điện thoại với chiết khấu cao, topup điện thoại giá rẻ

Qúy khách hàng nạp tiền vào sđt với giá rẻ, hệ thống xử lý đơn hàng quý khách trong vòng 1 vài tiếng.

Nếu nạp game Garena thì sđt điền tên tài khoản đăng nhập garena (nếu tên đăng nhập có dấu "." chấm thì vui lòng điền tên đăng nhập thêm vào phần ghi chú)

Những ngày nhà mạng có khuyến mãi, quý khách vui lòng lên đơn sớm để có thể hưởng chiết khấu cao hơn.

- Đối với thẻ Viettel: Không yêu cầu gì, nhận khuyến mại khi nhà mạng có chương trình khuyến mại.

- Đối với Mobifone: Sẽ không nhận được khuyến mại.

- Đối với Vinaphone: Vina trả sau cần đăng ký trước ezpay

đ
Phương thức thanh toán: