Đăng ký Đăng nhập

Mua mã thẻ

Mua thẻ cào chiết khấu cao, quý khách hàng mua thẻ điện thoại của 3 nhà mạng viettel, mobifone, vinaphone có chiết khấu lên đến 10% bằng cách qua bảng "thẻ điện thoại chiết khấu cao" phía dưới. Nếu  như hết mệnh giá của quý khách muốn hãy quay lại mua thẻ với chết khấu thường đến 4%.

Thẻ Viettel
Thẻ Vinaphone
Thẻ Mobifone
Thẻ Vietnamobile
Thẻ Gmobile
Thẻ Garena
Thẻ Appota
Thẻ Zing
Thẻ Vcoin
Thẻ Gate
Thẻ Megacard
Thẻ Oncash
Thẻ Sohacash
Thẻ Data Mobifone
Thẻ BIT
Thẻ Funcard
Thẻ Scoin
Thẻ Gosu
Thẻ HPCode
Thẻ Viettel Rẻ
Thẻ Mobifone Rẻ
Thẻ Vinaphone Rẻ
Viettel 10.000đ
Viettel 20.000đ
Viettel 50.000đ
Viettel 100.000đ
Viettel 200.000đ
Viettel 300.000đ
Viettel 500.000đ
Viettel 1.000.000đ

the viettel

Vinaphone 10.000đ
Vinaphone 20.000đ
Vinaphone 30.000đ
Vinaphone 50.000đ
Vinaphone 100.000đ
Vinaphone 200.000đ
Vinaphone 300.000đ
Vinaphone 500.000đ
Mobifone 10.000đ
Mobifone 20.000đ
Mobifone 30.000đ
Mobifone 50.000đ
Mobifone 100.000đ
Mobifone 200.000đ
Mobifone 300.000đ
Mobifone 500.000đ
Vietnamobile 10.000đ
Vietnamobile 20.000đ
Vietnamobile 50.000đ
Vietnamobile 100.000đ
Vietnamobile 200.000đ
Vietnamobile 300.000đ
Vietnamobile 500.000đ
Gmobile 10.000đ
Gmobile 20.000đ
Gmobile 30.000đ
Gmobile 50.000đ
Gmobile 100.000đ
Gmobile 200.000đ
Gmobile 300.000đ
Gmobile 500.000đ
Garena 20.000đ
Garena 50.000đ
Garena 100.000đ
Garena 200.000đ
Garena 500.000đ
Appota 50.000đ
Appota 100.000đ
Appota 200.000đ
Appota 300.000đ
Appota 500.000đ
Appota 1.000.000đ
Appota 2.000.000đ
Appota 3.000.000đ
Appota 5.000.000đ
Zing 10.000đ
Zing 20.000đ
Zing 50.000đ
Zing 100.000đ
Zing 200.000đ
Zing 500.000đ
Zing 1.000.000đ
Vcoin 10.000đ
Vcoin 20.000đ
Vcoin 50.000đ
Vcoin 100.000đ
Vcoin 200.000đ
Vcoin 500.000đ
Vcoin 1.000.000đ
Gate 10.000đ
Gate 20.000đ
Gate 50.000đ
Gate 100.000đ
Gate 200.000đ
Gate 500.000đ
Gate 1.000.000đ
Gate 2.000.000đ
Gate 3.000.000đ
Gate 5.000.000đ
Megacard 10.000đ
Megacard 20.000đ
Megacard 30.000đ
Megacard 50.000đ
Megacard 100.000đ
Megacard 200.000đ
Megacard 300.000đ
Megacard 500.000đ
Megacard 1.000.000đ
Megacard 2.000.000đ
Megacard 3.000.000đ
Megacard 5.000.000đ
Oncash 20.000đ
Oncash 50.000đ
Oncash 60.000đ
Oncash 100.000đ
Oncash 200.000đ
Oncash 500.000đ
SohaCoin 10.000đ
SohaCoin 20.000đ
SohaCoin 50.000đ
SohaCoin 100.000đ
SohaCoin 200.000đ
SohaCoin 500.000đ
SohaCoin 1.000.000đ
SohaCoin 2.000.000đ
SohaCoin 5.000.000đ
Data Mobifone 14.000đ
Data Mobifone 20.000đ
Data Mobifone 28.000đ
Data Mobifone 42.000đ
Data Mobifone 56.000đ
Data Mobifone 84.000đ
BIT 10.000đ
BIT 20.000đ
BIT 50.000đ
BIT 100.000đ
BIT 200.000đ
BIT 500.000đ
BIT 1.000.000đ
BIT 2.000.000đ
BIT 5.000.000đ
Funcard 10.000đ
Funcard 20.000đ
Funcard 50.000đ
Funcard 100.000đ
Funcard 200.000đ
Funcard 500.000đ
Funcard 1.000.000đ
Funcard 2.000.000đ
Scoin 10.000đ
Scoin 20.000đ
Scoin 50.000đ
Scoin 100.000đ
Scoin 200.000đ
Scoin 500.000đ
Scoin 1.000.000đ
Scoin 2.000.000đ
Scoin 5.000.000đ

thẻ scoin

GOSU 10.000đ
GOSU 20.000đ
GOSU 50.000đ
GOSU 100.000đ
GOSU 200.000đ
GOSU 500.000đ
GOSU 1.000.000đ

Thẻ Gosu

HPCode 10.000đ
HPCode 20.000đ
HPCode 30.000đ
HPCode 50.000đ
HPCode 100.000đ
HPCode 200.000đ
HPCode 300.000đ
HPCode 500.000đ
HPCode 1.000.000đ
HPCode 2.000.000đ
HPCode 3.000.000đ
HPCode 5.000.000đ

Thẻ HPCode

Viettel 10.000đ
Viettel 20.000đ
Viettel 30.000đ
Viettel 50.000đ
Viettel 100.000đ
Viettel 200.000đ
Viettel 300.000đ
Viettel 500.000đ
Viettel 1.000.000đ
Mobifone 10.000đ
Mobifone 20.000đ
Mobifone 30.000đ
Mobifone 50.000đ
Mobifone 100.000đ
Mobifone 200.000đ
Mobifone 300.000đ
Mobifone 500.000đ
Mobifone 1.000.000đ
Vinaphone 10.000đ
Vinaphone 20.000đ
Vinaphone 30.000đ
Vinaphone 50.000đ
Vinaphone 100.000đ
Vinaphone 200.000đ
Vinaphone 300.000đ
Vinaphone 500.000đ
Vinaphone 1.000.000đ
Giỏ hàng
Giỏ hàng đang trống!

Đổi thẻ cào

  • - Nạp thẻ báo chờ,bảo trì, lỗi nhưng thẻ chưa sử dụng. Quý khách nạp lại bằng cách sửa số seri phía cuối cùng thành x hoặc y,z... (áp dụng cho thẻ Viettel, Vina, mobi) Các thẻ khác báo chờ thì thẻ sai hoặc đã được sử dụng 
  • - Hệ thống gạch thẻ auto 3s chạy 24/7.
  • - Hệ thống nghiêm cấm sử dụng thẻ cào trộm cắp, lừa đảo. Nếu phát hiện KHÓA VĨNH VIỄN không cần báo trước !
  • - Nếu thẻ báo chờ quá lâu thì thẻ cào sai định dạng hoặc quý khách điền nhầm giữa seri và mã thẻ
  • - Quý khách gửi thẻ đúng cả Seri, Mã thẻ và không có khoảng trắng (space) để hệ thống ko báo lỗi.
  • - Qúy khách điền đúng mệnh giá, sai mệnh giá hệ thống trừ 60% giá trị thực của thẻ khi được quy đổi hoặc có thể sẽ bị mất thẻ.
  • - Thẻ gửi pending -> Ấn F5 để cập nhập kết quả hoặc click tại đây 

Form nhập mã thẻ


Bảng phí tẩy thẻ

Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Tích hợp (API) 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%
Đại lý 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Thành viên 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Tích hợp (API) 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%
Đại lý 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%
Thành viên 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Tích hợp (API) 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Đại lý 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Thành viên 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Tích hợp (API) 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%
Đại lý 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Thành viên 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Tích hợp (API) 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Đại lý 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Thành viên 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 5,000,000đ Thẻ 10,000,000đ
Tích hợp (API) 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%
Đại lý 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Thành viên 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Tích hợp (API) 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Đại lý 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
Thành viên 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Nhóm thành viên Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ
Tích hợp (API) 35% 35% 35% 35% 35%
Đại lý 32% 32% 32% 32% 32%
Thành viên 35% 35% 35% 35% 35%

Nạp cước

Qúy khách hàng nạp tiền vào sđt với giá rẻ, hệ thống xử lý đơn hàng quý khách trong vòng 1 vài tiếng.

Nếu nạp game Garena thì sđt điền tên tài khoản đăng nhập garena (nếu tên đăng nhập có dấu "." chấm thì vui lòng điền tên đăng nhập thêm vào phần ghi chú)

Những ngày nhà mạng có khuyến mãi, quý khách vui lòng lên đơn sớm để có thể hưởng chiết khấu cao hơn.

- Đối với thẻ Viettel: Không yêu cầu gì, nhận khuyến mại khi nhà mạng có chương trình khuyến mại.

- Đối với Mobifone: Sẽ không nhận được khuyến mại.

- Đối với Vinaphone: Vina trả sau cần đăng ký trước ezpay

Số điện thoại Mạng Số tiền nạp Thanh toán Ghi chú Cho gộp
#1
đ
Phương thức thanh toán: