Đăng ký Đăng nhập

Mua mã thẻ

Mua thẻ cào chiết khấu cao, quý khách hàng mua thẻ điện thoại của 3 nhà mạng viettel, mobifone, vinaphone có chiết khấu lên đến 10% bằng cách qua bảng "thẻ điện thoại chiết khấu cao" phía dưới. Nếu  như hết mệnh giá của quý khách muốn hãy quay lại mua thẻ với chết khấu thường đến 4%.

Thẻ Viettel
Thẻ Vinaphone
Thẻ Mobifone
Thẻ Vietnamobile
Thẻ Gmobile
Thẻ Garena
Thẻ Appota
Thẻ Zing
Thẻ Vcoin
Thẻ Gate
Thẻ Oncash
Thẻ Sohacash
Thẻ Data Mobifone
Thẻ BIT
Thẻ Viettel Rẻ
Thẻ Mobifone Rẻ
Thẻ Vinaphone Rẻ
10.000đ
20.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
1.000.000đ
10.000đ
20.000đ
30.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
10.000đ
20.000đ
30.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
10.000đ
20.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
10.000đ
20.000đ
30.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
20.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
500.000đ
10.000đ
20.000đ
30.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
500.000đ
500.000đ
3.000.000đ
5.000.000đ
10.000đ
20.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
1.000.000đ
10.000đ
20.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
1.000.000đ
2.000.000đ
3.000.000đ
5.000.000đ
10.000đ
20.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
500.000đ
1.000.000đ
2.000.000đ
3.000.000đ
5.000.000đ
20.000đ
50.000đ
60.000đ
100.000đ
200.000đ
500.000đ
10.000đ
20.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
500.000đ
1.000.000đ
2.000.000đ
5.000.000đ
14.000đ
20.000đ
28.000đ
42.000đ
56.000đ
84.000đ
10.000đ
20.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
500.000đ
1.000.000đ
2.000.000đ
5.000.000đ
10.000đ
20.000đ
30.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
1.000.000đ
10.000đ
20.000đ
30.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
1.000.000đ
10.000đ
20.000đ
30.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
1.000.000đ
Giỏ hàng
Giỏ hàng đang trống!

Đổi thẻ cào

  • - Hệ thống gạch thẻ auto 3s chạy 24/7.
  • - Quý khách gửi thẻ đúng cả Seri, Mã thẻ và không có khoảng trắng (space) để hệ thống ko báo lỗi.
  • - Qúy khách điền đúng mệnh giá, sai mệnh giá hệ thống trừ 60% giá trị thực của thẻ khi được quy đổi hoặc có thể sẽ bị mất thẻ.
  • - thẻ vinaphone đã nạp auto lại bình thường, mong quý khách thông cảm!

Form nhập mã thẻ


Bảng phí tẩy thẻ

Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Tích hợp (API) 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38%
Đại lý 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38%
Thành viên 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Tích hợp (API) 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36%
Đại lý 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Thành viên 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Tích hợp (API) 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36%
Đại lý 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Thành viên 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Tích hợp (API) 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37%
Đại lý 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Thành viên 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37%
Nhóm thành viên Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ
Tích hợp (API) 35% 35% 35% 35% 35%
Đại lý 32% 32% 32% 32% 32%
Thành viên 35% 35% 35% 35% 35%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
Tích hợp (API) 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Đại lý 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Thành viên 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Nhóm thành viên Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Tích hợp (API) 45% 40% 40% 40% 40% 40%
Đại lý 45% 38% 38% 38% 38% 38%
Thành viên 45% 40% 40% 40% 40% 40%

Nạp cước

Qúy khách hàng nạp tiền vào sđt với giá rẻ, hệ thống xử lý đơn hàng quý khách trong vòng 1 vài tiếng.

Số điện thoại Mạng Số tiền nạp Thanh toán Cho gộp
#1
đ
Phương thức thanh toán: